RUGĀJU NOVADA DOME
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 42

: 26

: 16

9. Rolands Keišs 12 1
10. Guntis Rasims 8 2
17. Gunārs Igaunis 8 2
1. Juris Viļums 9 4
18. Inga Drele 4 1
14. Astrīda Skrinda 2 1
16. Andris Liepiņš 2 1
8. Juris Vorkalis 2 2
13. Artūrs Štagars 1 1
2. Osvalds Zvejsalnieks 4 5
5. Oskars Zuģickis 2 3
11. Marija Zeltiņa 1 2
12. Lauris Pastars 1 2
15. Sergejs Kodors 2 3
7. Ingars Gusāns 2 4
3. Jānis Dinevičs 2 5
4. Līvija Jankovska 1 4
6. Mečislavs Truskovskis 2 7
.

.