LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE
"Administratīvā Ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 12

: 10

: 2

9. Rolands Keišs 6 2
10. Guntis Rasims 4 2
7. Ingars Gusāns 2 1
1. Juris Viļums 2 2
5. Oskars Zuģickis 1 2
8. Juris Vorkalis 1 2
13. Artūrs Štagars 1 2
17. Gunārs Igaunis 1 2
18. Inga Drele 1 2
2. Osvalds Zvejsalnieks 0 2
11. Marija Zeltiņa 0 2
12. Lauris Pastars 0 2
14. Astrīda Skrinda 0 2
15. Sergejs Kodors 0 2
16. Andris Liepiņš 0 2
3. Jānis Dinevičs 0 3
4. Līvija Jankovska 0 3
6. Mečislavs Truskovskis 0 3
.

.