BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 42

: 25

: 17

10. Guntis Rasims 8 6
1. Juris Viļums 7 6
17. Gunārs Igaunis 6 6
2. Osvalds Zvejsalnieks 5 7
9. Rolands Keišs 5 7
16. Andris Liepiņš 5 7
5. Oskars Zuģickis 4 7
7. Ingars Gusāns 4 7
8. Juris Vorkalis 4 7
14. Astrīda Skrinda 4 7
11. Marija Zeltiņa 3 7
12. Lauris Pastars 3 8
4. Līvija Jankovska 2 9
15. Sergejs Kodors 1 8
6. Mečislavs Truskovskis 1 9
18. Inga Drele 1 9
13. Artūrs Štagars 0 10
3. Jānis Dinevičs 0 12
.

.