SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS
Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 121

: 76

: 45

7. Vladimirs Samohins 40 29
1. Dainis Liepiņš 12 28
2. Rihards Melgailis 5 25
8. Jānis Ābele 3 23
10. Aldis Lazda 4 24
15. Vilis Freimanis 2 23
9. Aija Spriņķe 3 25
6. Kārlis Rimša 2 25
12. Gunda Cīrule 1 24
13. Inese Caunīte 1 24
16. Aivis Biķernieks 2 25
17. Aivars Ritenieks 1 25
5. Leonārija Gudakovska 1 26
14. Marita Oliņa 1 26
4. Inga Vanaga 1 27
11. Aleksandrs Novickis 1 27
3. Ilgonis Leišavnieks 1 29
.

.