NOVADA KULTŪRAS NAMS
Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 75

: 38

: 37

1. Dainis Liepiņš 14 4
7. Vladimirs Samohins 11 9
2. Rihards Melgailis 5 4
15. Vilis Freimanis 3 2
8. Jānis Ābele 4 4
10. Aldis Lazda 3 3
6. Kārlis Rimša 4 5
11. Aleksandrs Novickis 2 4
16. Aivis Biķernieks 2 4
17. Aivars Ritenieks 2 4
13. Inese Caunīte 3 6
3. Ilgonis Leišavnieks 2 6
12. Gunda Cīrule 1 5
14. Marita Oliņa 2 6
4. Inga Vanaga 2 7
9. Aija Spriņķe 2 7
5. Leonārija Gudakovska 1 8
.

.