LOGOPĒDISKĀ INTERNĀTSKOLA
F. Varslavāna iela 5, Rēzekne

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 23

: 20

: 3

10. Guntis Rasims 9 2
9. Rolands Keišs 8 2
17. Gunārs Igaunis 10 4
1. Juris Viļums 9 4
18. Inga Drele 7 5
7. Ingars Gusāns 4 4
11. Marija Zeltiņa 4 6
8. Juris Vorkalis 1 5
16. Andris Liepiņš 0 4
12. Lauris Pastars 0 5
13. Artūrs Štagars 0 5
14. Astrīda Skrinda 0 6
15. Sergejs Kodors 0 6
2. Osvalds Zvejsalnieks 1 8
4. Līvija Jankovska 0 7
6. Mečislavs Truskovskis 0 7
3. Jānis Dinevičs 0 8
5. Oskars Zuģickis 5 15
.

.