11. PAMATSKOLA
Arhitektu iela 10, Daugavpils

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 18

: 18

: 0

4. Līvija Jankovska 12 2
1. Juris Viļums 4 3
6. Mečislavs Truskovskis 4 4
15. Sergejs Kodors 2 2
16. Andris Liepiņš 2 2
17. Gunārs Igaunis 3 3
10. Guntis Rasims 2 3
13. Artūrs Štagars 1 3
3. Jānis Dinevičs 1 4
7. Ingars Gusāns 0 3
8. Juris Vorkalis 0 3
11. Marija Zeltiņa 0 3
12. Lauris Pastars 0 3
14. Astrīda Skrinda 0 3
18. Inga Drele 0 3
2. Osvalds Zvejsalnieks 1 5
5. Oskars Zuģickis 0 4
9. Rolands Keišs 0 4
.

.