DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS DIENAS CENTRS
Liepājas iela 4, Daugavpils

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 7

: 6

: 1

3. Jānis Dinevičs 3 1
1. Juris Viļums 1 1
4. Līvija Jankovska 3 3
5. Oskars Zuģickis 2 2
14. Astrīda Skrinda 1 2
17. Gunārs Igaunis 1 2
2. Osvalds Zvejsalnieks 0 2
7. Ingars Gusāns 0 2
8. Juris Vorkalis 0 2
9. Rolands Keišs 0 2
10. Guntis Rasims 0 2
11. Marija Zeltiņa 0 2
12. Lauris Pastars 0 2
13. Artūrs Štagars 0 2
15. Sergejs Kodors 0 2
16. Andris Liepiņš 0 2
18. Inga Drele 0 2
6. Mečislavs Truskovskis 1 4
.

.