BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE"
"Rude"-5, Rude, Rojas nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 1

: 0

3. Dina Balode 1 0
1. Madara Stankuna 0 0
2. Dace Jakovicka 0 0
.

.