ROJAS KULTŪRAS CENTRS
Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 1

: 0

1. Madara Stankuna 1 0
2. Dace Jakovicka 0 0
3. Dina Balode 0 0
.

.