NAUTRĒNU PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 1

: 0

1. Roberts Kuzņerevičs 1 0
2. Adriana Treikule 1 0
3. Silva Skride 1 0
.

.