DRICĀNU KULTŪRAS NAMS
"Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 6

: 6

: 0

2. Adriana Treikule 5 0
3. Silva Skride 2 2
1. Roberts Kuzņerevičs 1 2
.

.