ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
"Pagasta ēka", Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 0

: 0

: 0

1. Roberts Kuzņerevičs 0 0
2. Adriana Treikule 0 0
3. Silva Skride 0 0
.

.