VAIŅODES KULTŪRAS NAMS
Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 4

: 3

: 1

1. Madara Stankuna 1 2
2. Dace Jakovicka 0 3
3. Dina Balode 0 3
.

.