EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE
Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 0

: 0

: 0

1. Madara Stankuna 0 0
2. Dace Jakovicka 0 0
3. Dina Balode 0 0
.

.