AIZPUTES KULTŪRAS NAMS
Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 2

: 0

: 2

1. Madara Stankuna 0 0
2. Dace Jakovicka 0 0
3. Dina Balode 0 0
.

.