AIZPUTES VIDUSSKOLA
Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 4

: 1

: 3

3. Dina Balode 1 0
1. Madara Stankuna 0 0
2. Dace Jakovicka 0 0
.

.