ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE
Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 0

: 0

: 0

1. Madara Stankuna 0 0
2. Dace Jakovicka 0 0
3. Dina Balode 0 0
.

.