ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS
Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 0

: 1

1. Madara Stankuna 0 0
2. Dace Jakovicka 0 0
3. Dina Balode 0 0
.

.