ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE
"Ausekļi", Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 0

: 0

: 0

1. Roberts Kuzņerevičs 0 0
2. Adriana Treikule 0 0
3. Silva Skride 0 0
.

.