BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE
Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 0

: 0

: 0

1. Roberts Kuzņerevičs 0 0
2. Adriana Treikule 0 0
3. Silva Skride 0 0
.

.