SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 2

: 0

: 2

1. Roberts Kuzņerevičs 0 0
2. Adriana Treikule 0 0
3. Silva Skride 0 0
.

.