RUGĀJU NOVADA DOME
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 2

: 2

: 0

2. Adriana Treikule 1 0
3. Silva Skride 1 0
1. Roberts Kuzņerevičs 0 0
.

.