BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 1

: 0

3. Silva Skride 1 0
1. Roberts Kuzņerevičs 0 0
2. Adriana Treikule 0 0
.

.