BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS
Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 1

: 0

3. Silva Skride 0 0
1. Roberts Kuzņerevičs 0 1
2. Adriana Treikule 0 1
.

.