BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 3

: 2

: 1

1. Roberts Kuzņerevičs 2 0
3. Silva Skride 2 0
2. Adriana Treikule 1 0
.

.