RĒZEKNES AUGSTSKOLAS IZGLĪTĪBAS UN DIZAINA FAKULTĀTE
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 0

: 1

1. Roberts Kuzņerevičs 0 0
2. Adriana Treikule 0 0
3. Silva Skride 0 0
.

.