J.ČAKSTES LIEPĀJAS PILSĒTAS 10. VIDUSSKOLA
Alejas iela 16, Liepāja

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 2

: 2

: 0

3. Dina Balode 2 0
1. Madara Stankuna 0 0
2. Dace Jakovicka 0 0
.

.