DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS DIENAS CENTRS
Liepājas iela 4, Daugavpils

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 1

: 0

1. Roberts Kuzņerevičs 0 1
2. Adriana Treikule 0 1
3. Silva Skride 0 1
.

.