DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Vienības iela 13, Daugavpils

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 2

: 2

: 0

3. Silva Skride 2 0
1. Roberts Kuzņerevičs 0 1
2. Adriana Treikule 0 1
.

.