LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA)
CHALET GEISSEREI (VIESNĪCA), 5 RUE MUNCHENTESCH, L-2173, LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 1

: 0

1. Maija Radziņa 0 0
2. Sandra Gintere 0 0
3. Ainārs Rudzītis 0 0
5. Artis Svaža 0 0
6. Jānis Viegliņš 0 0
7. Rinalds Brālis 0 0
8. Mudīte Meliņa 0 0
9. Natālija Bērza 0 0
4. Velga Eklona 0 1
10. Vladimirs Trofimovs 0 1
.

.