ZIRU PAGASTA PĀRVALDE
"Saulgrieži", Ziras, Ziru pag., Ventspils nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 1

: 1

: 0

1. Madara Stankuna 1 0
2. Dace Jakovicka 1 0
3. Dina Balode 1 0
.

.