SAULKRASTU NOVADA DOME
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 27

: 20

: 7

23. Inese Albova 1 0
17. Viola Daniela 0 1
18. Andris Kārkliņš 0 1
19. Pēteris Eimanis 0 1
20. Jana Hermane 0 1
21. Gunita Keiriša 0 1
22. Sabīne Vārtiņa 0 1
24. Ieva Strongina 0 1
26. Vadims Lapins 0 1
8. Pauls Sondors 0 2
9. Erlends Baļķens 0 2
10. Artūrs Bergholcs 0 2
11. Inga Lamstere 0 2
13. Armands Vijups 0 2
14. Iveta Preisa-Imaka 0 2
15. Dzintars Rozens 0 2
16. Aija Rozena 0 2
4. Dace Kizino 1 2
6. Arvīds Grīnfelds 1 2
12. Izolde Glavāne 1 2
25. Juris Rieksts-Riekstiņš 1 2
3. Emīls Jakrins 0 3
5. Eduards Sūniņš 0 3
7. Uldis Ciekurs 0 3
2. Baiba Fromane 1 3
1. Einars Repše 17 3
.

.