BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 28

: 20

: 8

1. Einars Repše 15 2
2. Baiba Fromane 4 2
21. Gunita Keiriša 2 1
25. Juris Rieksts-Riekstiņš 2 1
3. Emīls Jakrins 2 2
8. Pauls Sondors 1 1
9. Erlends Baļķens 1 1
10. Artūrs Bergholcs 1 1
11. Inga Lamstere 1 1
12. Izolde Glavāne 1 1
13. Armands Vijups 1 1
14. Iveta Preisa-Imaka 1 1
15. Dzintars Rozens 1 1
16. Aija Rozena 1 1
17. Viola Daniela 1 1
18. Andris Kārkliņš 1 1
19. Pēteris Eimanis 1 1
20. Jana Hermane 1 1
22. Sabīne Vārtiņa 1 1
23. Inese Albova 1 1
24. Ieva Strongina 1 1
5. Eduards Sūniņš 1 2
6. Arvīds Grīnfelds 1 2
7. Uldis Ciekurs 1 2
26. Vadims Lapins 1 2
4. Dace Kizino 1 3
.

.