STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS
Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 3

: 2

: 1

6. Jūlija Jaunrodziņa 1 0
9. Visvaldis Kursītis 1 1
4. Rasma Zaharenko 0 1
5. Oskars Ikstens 0 1
10. Toms Šubrovskis 0 1
11. Mihails Juhņevičs 0 1
12. Vilis Zilgalvis 0 1
13. Edgars Zandmanis 0 1
15. Raitis Tukāns 0 1
1. Edgars Jaunups 0 2
2. Agris Punculs 0 2
3. Olga Geitus-Eitvina 0 2
7. Ilze Latiša 0 2
8. Aleksejs Bočarovs 0 2
14. Edgars Ciblis 0 2
.

.