MEŅĢELES TAUTAS NAMS
"Tautas Nams", Meņģeles pag., Ogres nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 2

: 2

: 0

3. Emīls Jakrins 1 0
5. Eduards Sūniņš 1 0
7. Uldis Ciekurs 1 0
11. Inga Lamstere 1 0
13. Armands Vijups 1 0
15. Dzintars Rozens 1 0
17. Viola Daniela 1 0
19. Pēteris Eimanis 1 0
21. Gunita Keiriša 1 0
23. Inese Albova 1 0
25. Juris Rieksts-Riekstiņš 1 0
1. Einars Repše 1 1
2. Baiba Fromane 0 0
4. Dace Kizino 0 0
6. Arvīds Grīnfelds 0 0
8. Pauls Sondors 0 0
9. Erlends Baļķens 1 1
10. Artūrs Bergholcs 0 0
12. Izolde Glavāne 0 0
14. Iveta Preisa-Imaka 0 0
16. Aija Rozena 0 0
18. Andris Kārkliņš 0 0
20. Jana Hermane 0 0
22. Sabīne Vārtiņa 0 0
24. Ieva Strongina 0 0
26. Vadims Lapins 0 0
.

.