SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRS
"Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 21

: 16

: 5

1. Einars Repše 14 1
2. Baiba Fromane 2 1
3. Emīls Jakrins 2 1
4. Dace Kizino 2 1
5. Eduards Sūniņš 2 1
6. Arvīds Grīnfelds 2 1
7. Uldis Ciekurs 2 1
8. Pauls Sondors 2 1
9. Erlends Baļķens 2 1
10. Artūrs Bergholcs 2 1
11. Inga Lamstere 2 1
12. Izolde Glavāne 2 1
25. Juris Rieksts-Riekstiņš 2 1
13. Armands Vijups 1 1
14. Iveta Preisa-Imaka 1 1
15. Dzintars Rozens 1 1
16. Aija Rozena 1 1
17. Viola Daniela 1 1
18. Andris Kārkliņš 1 1
19. Pēteris Eimanis 1 1
20. Jana Hermane 1 1
21. Gunita Keiriša 1 1
22. Sabīne Vārtiņa 1 1
23. Inese Albova 1 1
24. Ieva Strongina 1 1
26. Vadims Lapins 1 1
.

.