RAUNAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Raunas nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 18

: 11

: 7

1. Einars Repše 10 0
11. Inga Lamstere 2 0
25. Juris Rieksts-Riekstiņš 1 0
2. Baiba Fromane 0 0
3. Emīls Jakrins 0 0
4. Dace Kizino 0 0
5. Eduards Sūniņš 0 0
7. Uldis Ciekurs 0 0
8. Pauls Sondors 0 0
9. Erlends Baļķens 0 0
10. Artūrs Bergholcs 0 0
12. Izolde Glavāne 0 0
13. Armands Vijups 0 0
15. Dzintars Rozens 0 0
17. Viola Daniela 0 0
19. Pēteris Eimanis 0 0
20. Jana Hermane 0 0
21. Gunita Keiriša 0 0
22. Sabīne Vārtiņa 0 0
6. Arvīds Grīnfelds 0 1
14. Iveta Preisa-Imaka 0 1
16. Aija Rozena 0 1
18. Andris Kārkliņš 0 1
23. Inese Albova 0 1
24. Ieva Strongina 0 1
26. Vadims Lapins 0 1
.

.