ZVĀRTAVAS PAGASTA PĀRVALDE
"Luturskola", Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 2

: 1

: 1

1. Einars Repše 1 0
6. Arvīds Grīnfelds 1 0
7. Uldis Ciekurs 1 0
10. Artūrs Bergholcs 1 0
13. Armands Vijups 1 0
18. Andris Kārkliņš 1 0
19. Pēteris Eimanis 1 0
25. Juris Rieksts-Riekstiņš 1 0
15. Dzintars Rozens 0 0
2. Baiba Fromane 0 1
3. Emīls Jakrins 0 1
4. Dace Kizino 0 1
5. Eduards Sūniņš 0 1
8. Pauls Sondors 0 1
9. Erlends Baļķens 0 1
11. Inga Lamstere 0 1
12. Izolde Glavāne 0 1
14. Iveta Preisa-Imaka 0 1
16. Aija Rozena 0 1
17. Viola Daniela 0 1
20. Jana Hermane 0 1
21. Gunita Keiriša 0 1
22. Sabīne Vārtiņa 0 1
23. Inese Albova 0 1
24. Ieva Strongina 0 1
26. Vadims Lapins 0 1
.

.