SAULKRASTU NOVADA ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA
Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 21

: 14

: 7

1. Ivars Godmanis 10 1
8. Ernests Lībietis 4 2
5. Andis Adats 3 2
7. Ainars Melders 2 2
13. Ineta Muižniece 2 2
2. Ivars Kalvišķis 1 2
22. Ilgvars Muzikants 0 1
23. Ēriks Flaumanis 1 2
26. Krists Leiškalns 1 2
3. Gunārs Dāboliņš 0 2
4. Artis Brūvers 0 2
6. Raivis Ūzuls 0 2
9. Jānis Grigaļūns 0 2
10. Andrejs Artjomovs 0 2
11. Kristīne Sokolovska 0 2
12. Ivars Ķezbers 0 2
14. Daiga Vītola 0 2
15. Edijs Kriķis 0 2
16. Evija Krilova 0 2
17. Dace Smeltere 0 2
18. Kaspars Sīlis 0 2
19. Lilita Siliņa 0 2
20. Uvis Avens 0 2
21. Guntars Valants 0 2
24. Oļegs Vasiļonoks 0 2
25. Reinholds Pelše 0 2
.

.