SAULKRASTU NOVADA DOME
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 21

: 14

: 7

4. Artis Brūvers 1 2
2. Ivars Kalvišķis 1 3
15. Edijs Kriķis 2 3
1. Ivars Godmanis 11 3
6. Raivis Ūzuls 0 4
8. Ernests Lībietis 0 4
10. Andrejs Artjomovs 0 4
12. Ivars Ķezbers 0 4
14. Daiga Vītola 0 4
16. Evija Krilova 0 4
17. Dace Smeltere 0 4
18. Kaspars Sīlis 0 4
19. Lilita Siliņa 0 4
20. Uvis Avens 0 4
21. Guntars Valants 0 4
22. Ilgvars Muzikants 0 4
23. Ēriks Flaumanis 0 4
24. Oļegs Vasiļonoks 0 4
25. Reinholds Pelše 0 4
5. Andis Adats 0 5
9. Jānis Grigaļūns 0 5
11. Kristīne Sokolovska 0 5
13. Ineta Muižniece 1 5
26. Krists Leiškalns 1 5
3. Gunārs Dāboliņš 0 6
7. Ainars Melders 1 6
.

.