BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 32

: 21

: 11

9. Jānis Grigaļūns 2 3
13. Ineta Muižniece 1 2
17. Dace Smeltere 2 3
18. Kaspars Sīlis 2 3
19. Lilita Siliņa 2 3
22. Ilgvars Muzikants 3 4
26. Krists Leiškalns 3 4
2. Ivars Kalvišķis 2 4
7. Ainars Melders 1 3
8. Ernests Lībietis 1 3
10. Andrejs Artjomovs 1 3
14. Daiga Vītola 1 3
15. Edijs Kriķis 1 3
20. Uvis Avens 1 3
21. Guntars Valants 1 3
24. Oļegs Vasiļonoks 1 3
25. Reinholds Pelše 1 3
3. Gunārs Dāboliņš 1 4
6. Raivis Ūzuls 1 4
11. Kristīne Sokolovska 1 4
16. Evija Krilova 1 4
23. Ēriks Flaumanis 1 4
4. Artis Brūvers 1 5
5. Andis Adats 1 5
12. Ivars Ķezbers 1 5
1. Ivars Godmanis 5 11
.

.