ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 12

: 6

: 6

3. Antons Kursītis 3 0
4. Dzintars Mozgis 3 0
1. Inese Laizāne 2 0
2. Ērika Teirumnieka 2 0
6. Jānis Vahers 1 0
9. Aleksandrs Korņilovs 1 0
16. Anita Ratkeviča 1 0
17. Brigita Gulbe 1 0
5. Jānis Ratkevičs 0 0
7. Aija Mežale 0 0
8. Jānis Mūrnieks 0 0
10. Ginta Vilcāne 0 0
11. Ivo Brūvers 0 0
12. Evija Vaikina 0 0
13. Laimonis Frīdbergs 0 0
14. Dainis Svarups 0 0
15. Ilmārs Geiba 1 1
.

.