BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 37

: 14

: 23

3. Antons Kursītis 8 0
1. Inese Laizāne 8 1
4. Dzintars Mozgis 6 1
2. Ērika Teirumnieka 5 1
7. Aija Mežale 6 2
5. Jānis Ratkevičs 3 1
8. Jānis Mūrnieks 2 0
6. Jānis Vahers 2 1
13. Laimonis Frīdbergs 2 1
14. Dainis Svarups 2 1
15. Ilmārs Geiba 2 1
17. Brigita Gulbe 2 1
9. Aleksandrs Korņilovs 2 2
10. Ginta Vilcāne 2 2
11. Ivo Brūvers 2 2
12. Evija Vaikina 2 2
16. Anita Ratkeviča 2 2
.

.