NAGĻU TAUTAS NAMS
"Tautas Nams", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 3

: 3

: 0

9. Santa Cabule 1 0
1. Eva Mārtuža 1 1
3. Inga Čekša-Ratniece 1 1
6. Jānis Mārtužs 1 1
2. Aigars Zīmelis 0 1
4. Dainis Skrūzmanis 0 1
5. Raitis Bukovskis 0 1
7. Īra Alksne 0 1
8. Darja Orele 0 1
10. Vineta Kiršteine 0 1
11. Indra Ozoliņa 0 1
12. Ivars Jasmanis 0 1
.

.