DRICĀNU KULTŪRAS NAMS
"Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 13

: 11

: 2

3. Inga Čekša-Ratniece 8 0
6. Jānis Mārtužs 3 2
1. Eva Mārtuža 1 2
2. Aigars Zīmelis 1 2
4. Dainis Skrūzmanis 0 2
5. Raitis Bukovskis 0 2
7. Īra Alksne 0 2
8. Darja Orele 0 2
9. Santa Cabule 0 2
10. Vineta Kiršteine 0 2
11. Indra Ozoliņa 0 2
12. Ivars Jasmanis 0 2
.

.