PAGASTA ĒKA
Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 3

: 2

: 1

1. Eva Mārtuža 2 0
2. Aigars Zīmelis 2 0
5. Raitis Bukovskis 2 0
8. Darja Orele 2 0
10. Vineta Kiršteine 2 0
3. Inga Čekša-Ratniece 0 0
4. Dainis Skrūzmanis 0 0
6. Jānis Mārtužs 0 0
7. Īra Alksne 0 0
9. Santa Cabule 0 0
11. Indra Ozoliņa 0 0
12. Ivars Jasmanis 0 0
.

.