NOVADA DOME
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 8

: 3

: 5

2. Aigars Zīmelis 3 0
7. Īra Alksne 0 0
8. Darja Orele 0 0
9. Santa Cabule 0 0
10. Vineta Kiršteine 0 0
11. Indra Ozoliņa 0 0
12. Ivars Jasmanis 0 0
1. Eva Mārtuža 0 1
3. Inga Čekša-Ratniece 0 1
4. Dainis Skrūzmanis 0 1
5. Raitis Bukovskis 0 1
6. Jānis Mārtužs 0 1
.

.