STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS
Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 8

: 7

: 1

2. Aigars Zīmelis 5 0
5. Raitis Bukovskis 1 1
1. Eva Mārtuža 0 1
4. Dainis Skrūzmanis 0 1
6. Jānis Mārtužs 0 1
7. Īra Alksne 0 1
8. Darja Orele 0 1
10. Vineta Kiršteine 0 1
12. Ivars Jasmanis 0 1
3. Inga Čekša-Ratniece 0 2
9. Santa Cabule 0 2
11. Indra Ozoliņa 0 2
.

.