RIEBIŅU NOVADA DOMES ĒKA
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 12

: 10

: 2

2. Aigars Zīmelis 9 1
12. Ivars Jasmanis 0 3
1. Eva Mārtuža 1 5
4. Dainis Skrūzmanis 1 5
7. Īra Alksne 0 4
8. Darja Orele 0 4
9. Santa Cabule 0 4
10. Vineta Kiršteine 0 4
11. Indra Ozoliņa 0 4
3. Inga Čekša-Ratniece 0 5
5. Raitis Bukovskis 0 5
6. Jānis Mārtužs 0 5
.

.